SPOED
0495 745 929

Echografie

Echografie kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de diagnostiek. Echografie is vooral belangrijk voor het bekijken van organen, de weke delen. In tegenstelling tot de röntgenfoto die een momentopname is, toont de echo bewegende delen. Met de echo kunnen we ook drachtigheid vaststellen.