SPOED
0495 745 929

Bacteriologisch onderzoek

Lintjeshof kan in het eigen laboratorium bacteriologisch onderzoek verrichten. Bij huidinfectie, urineweginfectie en oorproblemen kunnen bacteriën gekweekt worden. Het voordeel van een eigen laboratorium is dat er sneller vastgesteld kan worden welke bacterie een rol speelt en voor welk antibioticum deze gevoelig is. Hiermee voorkomen we het oneigenlijke of verkeerde gebruik van antibiotica (resistentie) en realiseren we een snellere genezing bij een infectie.