SPOED
0495 745 929

Bloedonderzoek

Soms voelt een dier zich niet goed of merkt een eigenaar verschillende klachten op. Het kan dan aangewezen zijn om een bloedonderzoek uit te voeren. Bepaalde bloedtesten kunnen we zelf uitvoeren, maar voor andere waarden moeten we het bloed opsturen en hebben we binnen 1 of 2 dagen de uitslag.

Met zo’n bloedonderzoek kunnen we dus snel te weten komen of een dier bijvoorbeeld lijdt aan suikerziekte, bloedarmoede of dat er ergens in het lichaam een ontsteking gaande is.

Het meest frequent voeren we een bloedonderzoek uit bij zieke patiënten, senioren, patiënten die langdurig medicijnen gebruiken, voor het uitvoeren van een narcose of voor de bepaling van rabiësantistoffen.